Curso baremable Sergas Power Point 2013 info

Curso completo de creación de presentaciones con Microsoft PowerPoint 2007
info
Creación de presentaciones con Microsoft PowerPoint 2007
info

Creación de presentaciones con Microsoft PowerPoint 2007 avanzado
info
Curso Power Point 2010info