Curso baremable Sergas Power Point 2013 info

Curso completo de creación de presentaciones con Microsoft PowerPoint 2007
info
Curso Power Point 2010info